Contact & Vereniging

 

​Adres tennispark

 

De Eendenkooi 3

5223 KG ‘s-Hertogenbosch (West)

Tel.: (073) 623 48 22

 

E-mail: info@schutskamp.nl

 

Factuuradres: administratie@schutskamp.nl

 

IBAN:

NL80 RABO 0158 5708 20

Route

Vanuit richting Utrecht:

Richting ‘s-Hertogenbosch (A2), afslag Waalwijk (A59). Afrit 45 nemen. Bij stoplichten links. Daarna zie *

Vanuit richting Nijmegen:

‘s-Hertogenbosch rondweg richting Utrecht aanhouden. Afslag Waalwijk (A59). Afrit 45 nemen. Stoplichten links.

Vanuit richting Breda:

A59 richting Waalwijk/’s-Hertogenbosch. Afrit 45 nemen. Stoplichten links. Daarna zie *

Vanuit richting Tilburg:

Richting Waalwijk/’s-Hertogenbosch (A59). Afrit 45 nemen. Bij stoplichten links. Daarna zie *

Vanuit richting
Eindhoven/Vught:

Afrit 23, Ring ‘s-Hertogenbosch-West/Centrum. Volg richting Waalwijk via randweg. Na stoplichten bij ziekenhuis, ga na ± 600 m. bij het stoplicht rechtsaf richting Kruiskamp, Rietvelden, Brabanthallen. Daarna zie *

* Bij rotonde rechtdoor, volgende rotonde rechts de Kooikersweg op. Op de daaropvolgende rotonde linksaf. Je rijdt nu De Eendenkooi op. Achter de sporthal vind je TV De Schutskamp.

Bestuur

Voorzitter

Thom Rijnberg

voorzitter@schutskamp.nl

Penningmeester

Hans Vogelaar

penningmeester@
schutskamp.nl

Secretaris

Mathieu Trompenaars

secretaris@schutskamp.nl

Bestuursleden

Martijn Knuiman
(Bestuurslid TC)

tc@schutskamp.nl

 

Vacant

(Bestuurslid Paviljoen)

(Bestuurslid Park)

(Bestuurslid Algemeen)


Ledenadministratie

Marjorie van ’t Hof

ledenadministratie@
schutskamp.nl

Vertrouwenscontactpersoon

Maurice Gras

vcp@schutskamp.nl


Andere e-mail adressen:

 

baanhuur@schutskamp.nl

 

tc@schutskamp.nl

training@schutskamp.nl

toernooi@schutskamp.nl

 

externe-competitie
@schutskamp.nl

 

redactie@schutskamp.nl


Organogram
TV de Schutskamp:


Wie doet er wat binnen onze vereniging?

Bekijk het organogram >

 


 

Wie = Wie?


Een portretten-galerij van vrijwilligers binnen onze vereniging en wat zij doen.

Bekijk de portretten-galerij >

 

 

VerenigingTennisvereniging De Schutskamp is een leuke club waar sportieve prestaties belangrijk zijn maar gezelligheid voorop staat. Onze vereniging beschikt over 10 verlichte kunstgrasbanen waar het hele jaar door op gespeeld kan worden. Dankzij onze zeer actieve groep vrijwilligers liggen de banen er altijd mooi bij en kun je terecht voor een hapje en drankje in ons gezellige paviljoen “De Fuik”. Ons tennispark is gevestigd in Den Bosch-West en heeft voldoende parkeermogelijkheden. Er is momenteel geen ledenstop dus als nieuw lid kun je direct de tennisbaan op!

Zowel in de zomer als in de winter is er een breed aanbod aan lesmogelijkheden om je tennisprestaties te verbeteren. Tevens is les een leuke manier om andere Schutskampleden te leren kennen.

Door het jaar heen worden tal van activiteiten georganiseerd voor de jeugd en de senioren, zoals competities, clubkampioenschappen en  andere toernooien, om bijvoorbeeld bestaande en nieuwe leden te laten integreren. Naast tennis-activiteiten worden er ook verschillende gezelligheidsactiviteiten georganiseerd. Je thuis voelen bij een nieuwe tennisclub vergt echter ook inzet van de nieuwe leden zelf. Veel tennissen en meedoen met de activiteiten is een goed middel om dit te bereiken!

Als je wilt komen tennissen kun je met je toegangspas de toegangspoort openen.Thuis kun je via de KNLTB-app een baan reserveren.

Bestuurlijke opbouw

 

De vereniging is verdeeld in drie hiërarchieke blokken:

 1. De Algemene Ledenvergadering (ALV)
 2. Het bestuur
 3. De commissies

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor alle activiteiten binnen de vereniging, maar moet elk jaar verantwoording afleggen aan de ALV, welke het “hoogste” orgaan is binnen de vereniging. In de uitvoering van de taken wordt het bestuur bijgestaan door commissies.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit een oneven aantal personen, met een minimum van zeven. In het bestuur hebben in ieder geval een voorzitter, secretaris en penningmeester zitting (ook wel “het dagelijks bestuur” genaamd). Bestuur- en commissieleden worden gekozen en benoemd door de ALV. De voorzitter wordt specifiek door de ALV gekozen, de overige bestuursfuncties worden door het bestuur in onderling overleg verdeeld. De wijze van verkiezing, aftreden en/of vervanging van bestuursleden, instellen van commissies etc. wordt nader geregeld in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging. Elk bestuurslid heeft een aantal commissies onder zijn hoede. Eén van de leden heeft bovendien de taak van vice-voorzitter.

Commissies

Er is een behoorlijk aantal commissies actief, zowel voor het besturen en laten functioneren van ons paviljoen, tennispark alsmede externe en interne competities en toernooien. Waar nodig hebben deze een vertegenwoordiging in het bestuur van de vereniging.

 


 

Huishoudelijk reglement

 

Wat kan (mag) wel en wat kan (mag) niet. Enkele regels om alles vlot te laten verlopen.

Download Huishoudelijk Reglement >

Statuten

 

De pijlers ofwel het draagvlak van onze vereniging. Voor wie de vereniging echt wil doorgronden.

Download Statuten >

Gedragsregels

 

NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties.

Bekijk de gedragsregels >

Een korte uitleg over het ontstaan van de vereniging

 

 

Tennisvereniging De Schutskamp is officieel opgericht op 18 februari 1970. De vereniging bezat tot 1975 geen eigen park, maar ze genoot gastvrijheid op het complex van T.V. De Hambaken. Vanaf 1975 huurde de vereniging van de gemeente 8 gravel­banen in het Schutskamppark en maakte men als clubhuis gebruik van horecagelegenheid “De Eendenkooi”.

 

In het najaar van 1982 werden de eerste stappen gezet richting zelfstandigheid. In de toen gehouden ALV (Algemene Leden­verga­de­ring) werd besloten een eigen clubhuis te realiseren. Op 4 juni 1983 werd dit clubhuis, genaamd “De Fuik”, officieel geopend. Vervolgens werden in 1985, in het kader van privatisering, 8 tennisbanen overgenomen van de gemeente en was de vereniging “baas in eigen huis”. In 1986 werd het clubhuis uitgebreid met een kleedaccommodatie en werden keuken en bar gerenoveerd.

 

In 1994 is het park in zijn geheel verplaatst naar de huidige locatie. Dit in verband met de bouw van een zorghuis voor senioren op de oude locatie. Op dat moment is het aantal banen uitgebreid van 8 naar 10 en heeft men gekozen voor kunstgras als ondergrond in plaats van gravel. Aan het clubhuis, dat wederom “De Fuik” heet, is in 2000 een serre gebouwd, en in 2004 de keuken volledig gerenoveerd en heeft men een extra berging naast het clubhuis gebouwd. Helaas zijn daarvan in 2009 de serre en berging door (moedwillige) brand verwoest. In 2010 is daar een overkapping en nieuwe berging voor in de plaats gekomen. Kortom, de vereniging beschikt momenteel over een schitterend park met 10 kunstgrasbanen (vernieuwd in 2010 en 2011), alle voorzien van lichtmasten, en een modern geoutilleerd clubhuis.

 

 

 

Baanreglement

 

Bij het gebruik van de tennisbanen zijn er enkele richtlijnen waaraan men zich moet houden.

 

• Opening banen

• Baanreglement

• Afhangregels

• Introduceren

Er wordt gestreefd de banen het hele jaar open te houden van ’s morgens 9 tot ’s avonds 11 uur. Zolang de netten omlaag gedraaid zijn mogen de banen niet betreden worden. En zolang het toegangshek afgesloten is, is het ook verboden het park hoe dan ook te betreden.

Baanreglement
 • Wanneer de netten omlaag zijn gedraaid mag niet op de baan gespeeld worden.
 • Alleen met tennisschoenen mag op de banen gespeeld worden. Ander schoeisel is niet toegestaan.
 • Loop nooit over een baan waar gespeeld wordt naar de baan waar u gaat spelen.
 • Zorg ervoor dat de eigen tennisballen goed gemerkt zijn.
 • Wanneer een bal van een andere baan komt rol die dan terug langs het achterhek.
 • Wacht met het terugvragen van een overgeslagen bal totdat de slagenwisseling op de andere baan is beëindigd.
 • Laat geen geld of andere waardevolle eigendommen achter in de kleedkamer.
 • Voor schade aan, diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen op de banen en in De Fuik kan de vereniging niet aansprakelijk worden gesteld.

 

Afhangregels

Om vrij te mogen spelen op een baan, gelden de volgende regels:

 

 • Op alle banen hebben senioren en junioren dezelfde rechten, u kunt dus normaal elke baan afhangen (reserveren). Je dient wel rekening te houden met eventuele activiteiten op de dagen en tijden waarop je wilt spelen. Dit wordt in de regel aangegeven en is tevoren op de website middels de evenementenkalender bekend gemaakt. Let vooral op competitie of toernooien e.d.
 • Je kunt een baan reserveren voor enkelspel (45 minuten) of dubbelspel (60 minuten).
 • Je kunt een baan reserveren door gebruik te maken van de KNLTB-app. Je kunt maximaal 2 dagen van tevoren een baan reserveren. Je kunt daar aangeven met wie je wilt spelen op welke tijd. Na op de knop ‘reserveren’ gelukt te hebben, is de baan voor jouw gereserveerd en kun je gaan tennissen op de aangegeven baan en tijd.
 • Zolang na de gereserveerde speeltijd niemand komt om op jullie baan te gaan spelen, mag je op dezelfde baan blijven doorspelen.
 • Indien je door reservering van een ander van de baan moet, dan mag je bovenstaand proces herhalen.

 

Introduceren
 • Wil je als clublid, niet clubleden introduceren, kijk dan op de introductie-pagina hoe je dat regelt. (klik op de link hieronder)

  Introductie-pagina >